Nhà máy nước Sơn Thạch

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thoát nước Sơn Thạch

Địa điểm xây dựng: xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Hình ảnh công trình: