Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn-Nagaoka

Địa điểm xây dựng: Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Hình ảnh công trình